فهرست بستن

معرفی کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی:

کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی، یکی از کمیسیون های 12 گانه شورای عالی عتف می­باشد که فعالیت­های خود را از اواخر سال 1388 و با انتصاب دبیر (سابق) آغاز و پس از تشکیل دبیرخانه کمیسیون و نشست­های متعدد با حضور متخصصین و صاحب نظران و با معرفی نمایندگان دستگاه­های اجرایی مرتبط، اولین جلسه خود را در تاریخ 24/05/89 ، با حضور اعضای حقوقی برگزار کرد. در حال حاضر جناب آقای دکتر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رئیس و جناب آقای دکتر بنکداری دبیر کمیسیون هستند. جلسات این کمیسیون با حضور 6 عضو حقوقی معرفی شده از سوی دستگاههای اجرایی مرتبط و 11 عضو حقیقی و 2 عضو مدعو از سازمانهای مرتبط، برگزار می­گردد. دستگاه­های اجرایی عضو کمیسیون عبارتند از: وزارت­خانه­ های جهاد کشاورزی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت درمان و آموزشپزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست کشور.

تعداد کل جلسات برگزار شده این کمیسیون تا تاریخ 06/04/94، 67 جلسه رسمی و 5 جلسه فوق‌العاده می باشد.

در این کمیسیون پنج طرح کلان ملی با عناوین:

1- مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز

2- بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکسالی

3- دانش استفاده از آب دریا و آب‌های شور برای استفاده در کشاورزی، شرب و صنعت

4- مدیریت ذخائر ژنتیکی گیاهی، دامی وآبزیان

5- دانش و فناوری بازیافت پسآب­های شهری صنعت و کشاورزی تعریف شده است که همگی آنها در حال اجرای فاز یک هستند.

از وظایف این کمیسیون علاوه بر راهبری طرح­های کلان ملی یادشده و موارد ارجاعی دبیرخانه شورای عالی عتف، می توان به ارائه مشاوره های تخصصی به دبیرخانه شورا و تعامل با افراد و مراکز تصمیم‌گیر و موثر در این بخش جهت ارتقای نقش و جایگاه کشاورزی، آب و منابع طبیعی در میان سایر حوزه‌ها اشاره کرد.

در حال حاضر دکتر حسین بنکداری به‌عنوان دبیر کمیسیون تخصصی کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف می‌باشد.

اعضای کمیسیون:

نمایندگان دستگاه اجرایی (حقوقی)

ردیف

نام دستگاه

نام اعضا

1

وزارت جهاد کشاورزی

دکتر اسکندر زند

2

وزارت نیرو

دکتر حسین بنکداری

3

سازمان حفاظت محیط زیست کشور

4

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دکتر مختار جلالی جواران

5

وزارت صنعت، معدن و تجارت

دکتر رسول یاراحمدی

6

وزارت بهداشت درمان و آموزشپزشکی

دکتر خسرو صادق نیت

نمایندگان حقیقی

ردیف

نام اعضا

سمت

1

دکتر علی سلاجقه

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

2

دکتر محمد ریاحی

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو

3

دکتر عبدالرضا باقری

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

4

دکتر عبدالحمید پاپ زن

عضو هیأت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

5

دکتر سید جواد ساداتی‌‌نژاد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

6

دکتر جواد فرهودی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

7

دکتر هومن لیاقتی

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

8

علیرضا مصداقی نیا

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

9

دکتر محمد مقدم واحد

عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز

10

دکتر بهزاد قره یاضی

عضو هیأت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی

11

دکتر رضا مکنون

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر