فهرست بستن

معرفی طرح کلان ملی مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور:

آب و خاک هر کشور از مهم‌ترین منابع و زیربنای توسعه پایدار کشورها می‌باشد. موفقیت در حفظ این منابع ارزشمند مستلزم انتخاب رویکردی جامع و سیستمی در مدیریت واحدهای عکس‌العمل هیدرولوژی و در نظر داشتن روابط متقابل اجزای مختلف سیستم آبخیز می‌باشد.

با توجه به اهمیت اتخاذ این رویکرد در توسعه پایدار منابع آبخیزهای کشور، طرح ملی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز، در اولویت‌های کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف قرار گرفت. به‌دنبال ابلاغ طرح طی نامه شماره 240/80 مورخ 21/3/91 به دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به ‌عنوان مجری محوری و با توجه به محدودیت زمانی “پیش‌طرح” اجرای طرح فوق طی مدت سه هفته و با برگزاری جلسات فشرده با حضور اساتید برجسته گروه‌های مرتبط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناسان خبره و با تجربه سازمان‌های اجرایی تهیه گردید. در این مرحله با تشکیل هشت جلسه (حدود 212 نفر ساعت کار تخصصی)، ارکان اساسی طرح تعیین شده و اهداف اصلی و جزیی و مراحل اجرایی دستیابی به اهداف مشخص گردید.

پس از تهیه پیش‌نویس طرح، در گام نخست، این پیش‌نویس، برای نظر خواهی در یک جلسه کارشناسی با حضور اساتید گروه‌های مرتبط و کارشناسان خبره در سطح استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نقطه‌ نظرات اصلاحی در پیش‌طرح اعمال گردید.

سپس پیش‌طرح فوق در جلسه‌ای با حضور نمایندگان مجریان همکار از دانشگاه‌های شیراز، گیلان و علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و نیز تعدادی از اساتید خبره سایر دانشگاه‌ها طی نشست تخصصی یک‌روزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات نهایی در آن اعمال گردید. سایر موارد از قبیل زمان‌بندی اجرای طرح، برآورد هزینه‌های اجرای طرح، تقسیم مسولیت‌ها و تنظیم پیش‌نویس تفاهم‌نامه نیز در این نشست انجام گردید.

سپس پیش‌نویس طرح در جلسه 24/4/1391 توسط مدیر طرح ارائه گردید. پس از کسب اطلاع از نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های اعضای کمیسیون مقرر گردید که نواقص طرح مطابق با نظرات اعضای کمیسیون اصلاح شده و در جلسه بعدی مجدداً ارائه گردد. با توجه به محدودیت‌های زمانی برای اصلاح طرح، طی جلسات کاری فشرده و تشکیل کارگروه‌های تخصصی اصلاحات مورد نیاز در طرح اعمال گردید. دبیرخانه طرح برای تسهیل روند اجرای طرح راه‌اندازی شد و کمیته‌های مختلف جهت تدوین طرح فاز صفر تشکیل گردید. این کمیته‌ها عبارتند از: کمیته مشورتی تهیه پروپوزال فاز صفر و کمیته تدوین پروپوزال فاز صفر. پس از تشکیل کمیته‌های فوق و پیش‌نویس پروپوزال فاز صفر توسط کمیته مربوط تهیه گردید.

امید است با توجه به تصویب طرح در کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی شورای عالی عتف و حمایت‌های همه‌جانبه این کمیسیون از این طرح استراتژیک، این طرح به‌نحو مناسب اجرا شده و با دستیابی به اهداف طرح شاهد ارتقاء سطح بهره‌وری در عرصه آبخیزهای کشور باشیم.